18 mars 2007

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg vil gjerne gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Han hadde som hoved-tema "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hver av emnene ble behandlet i hvert sitt møte, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld. Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning, men jeg har da ingen notater til emnet ”Antikrist i profetisk lys”.

Kvelde Bedehus, Onsdag 28. Februar 2007.
”Menigheten i profetisk lys.”

Shalom!

Joh.åp. 3,10 og 21
10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.
21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Vi skal akte på det profetiske ord. Det er et dårlig tegn at dette utelates. I tidligere vekkelsestider lød ropet "Jesus kommer snart"
Vi er gjort levende med Ham. Hedningene ble skilt fra jødene ved Babel. Resultatet av Golgataverket er den levende Guds menighet. Det nye mennesket er i Jesus Kristus. Dødsriket skal ikke få makt over det. De troende farer til himmelriket. Jesus tømte dødsriket for de hellige. Menigheten har fått et himmelsk kall. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Født på nytt, er lik født fra oven.
Menigheten forsvinner i et nu, ved den siste basun. Både de kristne i gravene og de som lever blir hentet hjem. Det er den ventende skaren som får oppleve morgenstjernen. Har du Sønnen, har du Livet. De rettferdiggjorte blir tatt med. Vi er rettferdiggjort av tro. Jesus henter sine på forløsningens dag. Han har bestemt oss til å vinne frelse ved hans blod. Han frir oss fra prøvelsens time. Vi skal trøste hverandre med dette. Dette er et løfte til menigheten, ikke kristenheten. Den som seirer skal bli med i bortrykkelsen.
De frafalne ender i sjøgeskaren. Dommen over den store sjøge. De som ikke tok vare på Hans ord. Vi må ta vare på Kristi lære, og ikke komme på avveie. Herrens vredesdag kommer over jorden. Han kommer selv ned for å hente bruden.
Sjøgen er mor til stygghetene. Vi har vår mor i himmelen. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Men vi skal bedømmes for Kristi domstol. Vi kan få full lønn, nådelønn! Hvis vi har bygd av høy eller strå skal vi miste var lønn. Brudestasen er det ildfaste vi har bygd med. Vi skal prøves i prøvekammeret. Far skal inspisere bryllupskammeret. Jesus ga alt for at bryllupet skulle bli virkeighet. Da må vi tilhøre bryllupsskaren.
Bortrykkelsen blir skjult for verden. Men den skal få se det når Riket blir opprettet på jorden. Jesus må først ta ut regjeringen. Når bryllupet er feiret, kan det åpenbares for verden. Det er når Jesus kommer på Oljeberget. Sammen med en hærskare som er alle englene og de hellige. Kongenes Konge har dronningen ved sin side når Han oppretter Riket på jorden.
Jødene skal ønske han velkommen på Oljeberget. Han kommer ridende på den hvite hesten. Oljeberget skal revne og Han skal sette seg på tronen i Jerusalem. Han skal da være konge over hele jorden. Den som seirer skal sitte ved Jesu side på tronen.

Etiketter: