07 april 2007

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg fortsetter her å gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Hovedtemaene på disse møtene var "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hvert av emnene ble behandlet i hvert sitt møte, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld.

Da dette kun er spredte notater gjort under disse møtene, har jeg dessverre ikke noe inngående forklaringer til stikkordene, men dere får ta det som det er og heller bruke Bibelen til utfyllende informasjon.

Roald og Roald sang under flere av møtene i denne serien.
Her synger de i Salem Sandefjord.


Salem Sandefjord, Lørdag 3. Mars 2007.
”Guds dommer i profetisk lys.”

Shalom!

Joh. åp. 15,3-4
3. og synger den lovsangen som er Guds tjener Moses' sang og Lammets sang: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. 4. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.

Herrens dag den store og forferdelige kommer for at Gud må rydde opp i denne verden. Derfor kommer den store trengsel. Guds menighet skal ikke inn i trengselen.
Etter Golgata ble verden delt i tre. Jøder, hedninger og Guds menighet. Menigheten skal hentes fra jorden til Himmelen. Den levende Guds menighet bor i himmelen. Den skal ikke inn i prøvelsene som kommer over jorden. Vi skal bedømmes i Himmelen, men vi skal ikke inn i prøvelsens time over jorden.
Jesaia 24 taler om Herrens dag. Den vil vare i 7 år. Gud vil restaurere jorden. Åpenbaringen 6-19 taler om det som skal skje i trengselstiden. Satan kastes ned på jorden etter 3,5 år.
Gud er rettferdig i alt han gjør. Det var nåde å få i Det Gamle Testamente´s tid også. Vi hadde både nådestolen og ofringer. Fullbyrdelsen kom imidlertid med Jesus.
Det kommer til å bli 144.000 frelste jøder i trengselen og en talløs skare med frelste mennesker. Mange vil lide martyrdøden i trengselen. De vil komme til Gud i himmelen og skal synge lovsanger ved Glasshavet.
Vi trenger å bøye oss for Gud. Vi trenger å ha mer ærefrykt for Gud. Vi trenger mer gudsfrykt. Martyrenes tall skal bli fullt. Himlenes rike skal komme ned på jorden. Jødene skal ta imot Kongen som kommer fra Himmelen.
Vi trenger ikke bare den evangeliske forkynnelsen, men også den profetiske forkynnelsen.
I nådens tid tar Gud ut et folk av folket. I rikets tid blir hele folk med i skaren.

Etiketter: