14 februar 2008

Ordet og Israel

Ny møteserie i Vestfold med Charles Hansen

Onsdag 27. febr. kl. 19.00: Salem, Sandefjord. "Sabatten i profetisk lys". Sang av Adelheid Hasenknopf og Per Phillip Løkken.
Torsdag 28. febr. kl. 19.00: Betania, Larvik. "Israels vårfester i profetisk lys".
Sang av Roald og Roald.
Fredag 29. febr. kl. 19.00: Baptistkirken, Larvik. "Israels vokter sover ikke". Sang av Jostein Holm og Jan Wergeland.
Lørdag 1. mars kl. 19.00: Østre Kvelde bedehus. "Israels sommerfester i profetisk lys". Sang av Østre Kvelde musikklag.
Søndag 2. mars kl. 11.00: Melsomvik kirke, Stokke. "Mot lysere tider". Sang av ekteparet Waggestad.
Søndag 2. mars kl. 18.00: Betania, Larvik. "Israels høstfester i profetisk lys". Sang av Treffmusikken fra Salem.

Det står skrevet at vi skal merke oss det profetiske ord i Bibelen. Møt derfor opp på disse stedene og hør tidsaktuell og bibeltro endetidstale. Reisesekretær i Ordet og Israel, Charles Hansen, taler.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel ble stiftet i Misjonsaulaen i Oslo den 23. september 1978. Bevegelsen fyller således 28 år i 2006.
Ordet og Israels formål er:
- å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalgte folk, og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid.
- å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel.
- å formidle sannferdig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med konflikten i Midt-Østen.
- å fremholde Bibelens budskap om Jesus som Messias samt Guds frelsesplan for Israel og folkene.

På det grunnlag som er formulert foran, vil Ordet og Israel arbeide for at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias.
Den norske bevegelsen Ordet og Israel søker å fremme sitt formål overfor den kristne menighet blant annet ved å tilby bibelundervisning, avholde møter og stevner/seminar og ved å utgi bladet Ordet og Israel og annen litteratur.
Ordet og Israel søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk, og i kjærlighet, forbønn og hjelp stå i tjeneste for Guds eiendomsfolk. Bevegelsens gjerning utøves i erkjennelse av at Jesus Messias er den eneste vei til frelse for alle mennesker, i erkjennelse av den offisielle kristenhets skyld overfor Israel, og i erkjennelsen av Israels særlige stilling i Guds frelsesplan.
Ordet og Israel ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel idag, er et tegn på Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette “Riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren.

Etiketter: ,

10 februar 2008

Intervju med en som kaller seg ateist

Ta deg tid til å se på dette intervjuet.
Det varer bare i 4 min. og 20 sek.

Etiketter:

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg fortsetter her å gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Hovedtemaene på disse møtene var "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hvert av emnene ble behandlet i hvert sitt mø
te, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld.

Da dette kun er spredte notater gjort under disse møtene, har jeg dessverre ikke noe inngående forklaringer til stikkordene, men dere får ta det som det er og heller bruke Bibelen til utfyllende informasjon.

Menighetsmusikken fra Sion Sellebakk, under ledelse
av Hege Bordevik, sang på det siste møtet i Betania.

Betania Larvik, Søndag kveld 4. Mars 2007.
”Israel i profetisk lys.”

Shalom!

Ap.gj. 3,19-26
19 Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut.
20 Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus.
21 Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.
22 Moses har sagt: 'Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere.
23 Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.'
24 Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager.
25 Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ' I din ætt skal alle jordens slekter velsignes.'
26 Gud lot sin tjener stå fram for dere først, og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.»

Vi trenger det evangeliske ord for et personlig forhold, men vi trenger også det profetiske ord for å se den store sammenhengen.
Gud våker over Israel for han vil gjenreise dem. Hermon betyr innviet. Det var der Jesus, Jakob og Johannes var. Slik det var på det hellige fjellet, var en miniatyr av tuseårsriket. En rest av jødene skal oppleve frelse. En tredjedel skal bli frelst. Det er alle de som er igjen etter at mange er drept. Dette skjer når Jesus kommer tilbake til jorden.
Fjernsynskameraene står innstilt mot Oljeberget. Gud bryr seg om alt det skapte, og det blir hussvalelse når Jesus kommer. Gud skal utgyde sin ånd over jødene i de dager.

Etiketter: