10 februar 2008

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg fortsetter her å gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Hovedtemaene på disse møtene var "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hvert av emnene ble behandlet i hvert sitt mø
te, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld.

Da dette kun er spredte notater gjort under disse møtene, har jeg dessverre ikke noe inngående forklaringer til stikkordene, men dere får ta det som det er og heller bruke Bibelen til utfyllende informasjon.

Menighetsmusikken fra Sion Sellebakk, under ledelse
av Hege Bordevik, sang på det siste møtet i Betania.

Betania Larvik, Søndag kveld 4. Mars 2007.
”Israel i profetisk lys.”

Shalom!

Ap.gj. 3,19-26
19 Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut.
20 Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus.
21 Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.
22 Moses har sagt: 'Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere.
23 Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.'
24 Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager.
25 Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ' I din ætt skal alle jordens slekter velsignes.'
26 Gud lot sin tjener stå fram for dere først, og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.»

Vi trenger det evangeliske ord for et personlig forhold, men vi trenger også det profetiske ord for å se den store sammenhengen.
Gud våker over Israel for han vil gjenreise dem. Hermon betyr innviet. Det var der Jesus, Jakob og Johannes var. Slik det var på det hellige fjellet, var en miniatyr av tuseårsriket. En rest av jødene skal oppleve frelse. En tredjedel skal bli frelst. Det er alle de som er igjen etter at mange er drept. Dette skjer når Jesus kommer tilbake til jorden.
Fjernsynskameraene står innstilt mot Oljeberget. Gud bryr seg om alt det skapte, og det blir hussvalelse når Jesus kommer. Gud skal utgyde sin ånd over jødene i de dager.

Etiketter: