14 februar 2008

Ordet og Israel

Ny møteserie i Vestfold med Charles Hansen

Onsdag 27. febr. kl. 19.00: Salem, Sandefjord. "Sabatten i profetisk lys". Sang av Adelheid Hasenknopf og Per Phillip Løkken.
Torsdag 28. febr. kl. 19.00: Betania, Larvik. "Israels vårfester i profetisk lys".
Sang av Roald og Roald.
Fredag 29. febr. kl. 19.00: Baptistkirken, Larvik. "Israels vokter sover ikke". Sang av Jostein Holm og Jan Wergeland.
Lørdag 1. mars kl. 19.00: Østre Kvelde bedehus. "Israels sommerfester i profetisk lys". Sang av Østre Kvelde musikklag.
Søndag 2. mars kl. 11.00: Melsomvik kirke, Stokke. "Mot lysere tider". Sang av ekteparet Waggestad.
Søndag 2. mars kl. 18.00: Betania, Larvik. "Israels høstfester i profetisk lys". Sang av Treffmusikken fra Salem.

Det står skrevet at vi skal merke oss det profetiske ord i Bibelen. Møt derfor opp på disse stedene og hør tidsaktuell og bibeltro endetidstale. Reisesekretær i Ordet og Israel, Charles Hansen, taler.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel ble stiftet i Misjonsaulaen i Oslo den 23. september 1978. Bevegelsen fyller således 28 år i 2006.
Ordet og Israels formål er:
- å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalgte folk, og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid.
- å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel.
- å formidle sannferdig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med konflikten i Midt-Østen.
- å fremholde Bibelens budskap om Jesus som Messias samt Guds frelsesplan for Israel og folkene.

På det grunnlag som er formulert foran, vil Ordet og Israel arbeide for at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias.
Den norske bevegelsen Ordet og Israel søker å fremme sitt formål overfor den kristne menighet blant annet ved å tilby bibelundervisning, avholde møter og stevner/seminar og ved å utgi bladet Ordet og Israel og annen litteratur.
Ordet og Israel søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk, og i kjærlighet, forbønn og hjelp stå i tjeneste for Guds eiendomsfolk. Bevegelsens gjerning utøves i erkjennelse av at Jesus Messias er den eneste vei til frelse for alle mennesker, i erkjennelse av den offisielle kristenhets skyld overfor Israel, og i erkjennelsen av Israels særlige stilling i Guds frelsesplan.
Ordet og Israel ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel idag, er et tegn på Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette “Riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren.

Etiketter: ,

2 Comments:

Blogger Are Karlsen said...

Hyggelig å se at det er aktivitet på bloggen din, Geir.

Og flott å se engasjementet for det profetiske ordet.

søndag, 10 februar, 2008  
Blogger Geir said...

Takk for det, Are!
Ja, dette er virkelig noe som engasjerer meg, og jeg tror det er viktig at det profetiske ord engasjerer oss. Håper jeg ser deg og mange andre, på noen av disse møtene.

søndag, 10 februar, 2008  

Legg inn en kommentar

<< Home