11 april 2009

Teltmøter

Teltmøter i Sandefjord


Bladet Evangelisten, i samarbeid med mennesker fra forskjellige menigheter og forsamlinger i Sandefjord, skal arr. teltmøter i tiden 12.-30. august 2009. Teltet blir stående på grusbanen i Bugården, like ved siden av Bugårdsdammen, og det blir møter hver kveld (untatt man. og tir.) kl. 19.30. Steinar Handeland, som er Evangelistens faste forkynner, blir hovedtaler i tillegg til andre gjestetalere. Det blir også mye sang og musikk hver kveld.
Jeg tror ikke at teltmøtenes tid er forbi og ønsker å komme i kontakt med dere som vil å bidra til at denne aksjonen skal bli til seier i Guds rike. Du kan f.eks. bidra ved å besøke møtene som skal holdes, du kan være med å hjelpe til med praktiske oppgaver ved å signalisere dette til oss, og ikke minst, du kan være med i forbønn for disse møtene. Om du ikke kan noe av det andre, så er dette det viktigste du kan foreta deg innfor denne aksjonen.
Jeg tror ikke at dette er det eneste "redskap" som kan brukes til å spre evangeliet, men at det er godt redskap til å nå mennesker med budskapet om Jesus Kristus og hva han kan gjøre i menneskers liv.

Etiketter: , , ,