23 februar 2010

Ordet og Israel i Vestfold

Israelmøter i Vestfold
 Den norske bevegelsen Ordet og Israel arrangerer Profetisk uke i Vestfold m/reisesekretær Charles Hansen fra 3. - 7. mars 2010.

Møtene holdes på følgende steder og til følgende tider:

Ons 3. mars kl. 19.00: Betania, Larvik: "Herrens vredes dag",  GPS
Tors 4. mars kl. 19.00: Borre menigh.hus: "Israel - spredt, bevart og på hjemvei", Gjenklang
Fre 5. mars kl. 19.00: Baptistkirken, Hvittingfoss: "Blir det fred i Midt-Østen"?,  Felleskoret
Lør 6. mars kl. 19.00: Østre Kvelde bedehus: "Herrens veldes dag",   Vigdis og Helge
Søn 7. mars kl. 11.00: Granly, Delk, Tønsberg: "Islam og Israel",   Sanggruppe
Søn 7. mars kl. 18.00: Betania, Larvik: "Herrens dag, den store og herlige",  Jostein Holm og Jan WergelandHer kan du lese litt om hva Ordet og Israel er:

Den norske bevegelsen Ordet og Israel ble stiftet i Misjonsaulaen i Oslo den 23. september 1978. Bevegelsen fyller således 32 år i 2010. Et lenge følt behov for å ha en bevegelse i Norge, hvor kristne fra de forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner kunne samles på felles grunnlag med det formål å være en kristen støtte og et solidaritetsbevis med Israel og det jødiske folk på Bibelens grunn, blir her dekket. Ordet og Israel har som forutsetning for sitt arbeid Jesu ord fra Joh 10: 35: “Skriften kan ikke settes ut av kraft.” På Jesu autoritet tror vi at hele Bibelen er Guds inspirerte og fullt ut troverdige og urokkelige ord.


Ordet og Israels formål er:
- å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalgte folk, og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid.
- å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel.
- å formidle sannferdig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med konflikten i Midt-Østen.
- å fremholde Bibelens budskap om Jesus som Messias samt Guds frelsesplan for Israel og folkene.

Medlem kan enhver bli som deler Ordet og Israels bibelsyn og formål som nevnt foran. På det grunnlag som er formulert foran, vil Ordet og Israel arbeide for at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel søker å fremme sitt formål overfor den kristne menighet blant annet ved å tilby bibelundervisning, avholde møter og stevner/seminar og ved å utgi bladet Ordet og Israel og annen litteratur.

Ordet og Israel søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk, og i kjærlighet, forbønn og hjelp stå i tjeneste for Guds eiendomsfolk. Bevegelsens gjerning utøves i erkjennelse av  at Jesus Messias er den eneste vei til frelse for alle mennesker, i erkjennelse av den offisielle kristenhets skyld overfor Israel, og i erkjennelsen av Israels særlige stilling i Guds frelsesplan.

Ordet og Israel ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel idag, er et tegn på Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette “Riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel har funnet det formålstjenelig å støtte blant annet:
- Hjelp Jødene Hjem
- Felleskomiteen for Israel (FKI)
- Jødisk Nasjonalfond (Keren Kajemet LeIsrael)
- Med Israel for Fred (MIFF)
- De messianske jøder og menigheter i Israel
- Komiteen for jødene i Ex-Sovjet
- Den norske Helsingforskomite
- Den jødiske hjelpeorganisasjon Wizo
- Den Evangeliske Allianse i Norge

Bladet Ordet og Israel trykkes nå i 11.000 eksemplarer og sendes 9.400 abonnenter gratis 4 ganger årlig. I tillegg sender vi ut ca. 1.800 medlemsbrev 4 ganger årlig til våre venner og medlemmer.Vi har nært samarbeide med den danske bevegelse av samme navn og formidler også i Norge den danske bevegelses blad Ordet og Israel. Vi har grupper i Oslo, Halden, Fredrikstad og Larvik som samles regelmessig.

Ordet og Israel har fylkessekretærer i 15 fylker og hovedstyrets formann er Kjell Furnes.
Bevegelsens adresse er: Postboks 910, 1670 Kråkerøy, tlf. 91 39 68 15. Landssekretær er Ole Bernhard Sørbøe. Charles Hansen er bevegelsens reisesekretær. E-mail: kontor@ordetogisrael.no Internett: www.ordetogisrael.no

Etiketter:

22 februar 2010

India 17


Hjemreisen
Etter skolebesøket på morgenen den siste dagen i India, var det å pakke kofferten for hjemreisen.
Vi ble kjørt til flyplassen i 2 biler fra NLL sammen med Abraham. Vi var Inga og Roald Lidal, Brad Jordan, Harald og jeg. De andre var 6 stk. som fulgte oss til flyplassen. Turen gikk fint og vi kom oss på hvert vårt fly. Lidal og Brad til Bangalore og vi til New Delhi.
 
Roald Lidal, Sadju(NLCI Bangalore), Brad Jordan og Inga Lidal

 David, John Thomas og K.V. Abraham
Vi fikk et litt tidligere fly enn beregnet og turen tok en time med Airbus 320. 
 Det nye indiske flyselskapet Kingfisher ga et svært godt inntrykk
Vi tok midlertidig inn på Radisson Hotel like ved den internasjonale flyplassen her i Delhi og slo ihel tiden fram til flyet vårt til Frankfurt skulle gå kl. 02.25 lokal tid. Bagasjen var til oppbevaring på hotellet og vi skulle få oss en middag i løpet av kvelden.
 Det var en flott foaje på Radisson Hotel ved flyplassen i Delhi
Etter å ha fått oss en god lamme-middag på restaurante, tok vi drosje bort til Indira Gandi International Airport. Bagasjen ble sjekket inn og jeg måtte pakke om for de ville ikke ta to kolli. Jeg hadde nemlig kjøpt en ny reisekoffert i Delhi og tenkte det var best å sende den som reisegods da jeg også hadde en ryggsekk. Men nei da, jeg måtte ta den nye vesle kofferten som håndbaggasje i tillegg til ryggsekken, og det var greit selv om jeg egentlig ikke hadde lov til å ha mer enn en håndbaggasje!
Nok om det, baggasjen ble i alle fall ekspedert og vi kom oss gjennom sikkerhetskontrollen og satte oss i avgangshallen for å vente på flyet.
Vi tok av fra plyplassen i Delhi kl. 03.05 med en Boing 747.400 og ankom Frankfurt kl. 10.30 (07.00 lokal tid). 
 En jumbojet slik som denne var det vi fløy med til og fra India
Det var altså en flytur på 7,5 timer, men jeg syntes det gikk fort tross alt. Sikkert p.g.a. at jeg sov en del, det var jo nattflyvning. Flyet holdt en høyde på 11.582m og hadde en fart på 896 km/t. Utenfor flyveggen var det -53 grader Celsius. Før vi landet i Frankfurt fikk vi også servert frokost.
 Imponerende verdier
 Mange seterader og god plass inne i en jumbojet
På flyplassen ble det tid til litt mat, før Harald og jeg skilte lag. Han skulle ta flyet hjem til Bergen og jeg et annet fly til Gardermoen. Det var et Lufthansa Airbus A320-200, og tok av kl. 11.25 og landet i Oslo kl. 13.05.
 Med toget får man sett mye man ikke ser med bil, her fra Drammen
Så var siste etappe å ta toget til Sandefjord, og hele den opplevelsesrike og interressante Indiaturen over. Jeg er glad jeg fikk denne muligheten og håper det ikke er siste gang!

Etiketter: ,