08 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 2

Herrens veldes dag
Søskenparet Vigdis og Helge sang i møtet som ble holdt i Østre Kvelde Bedehus.
Her kan du høre et par av sangene:
"Hva intet øye ennå har sett"
"Hva jeg engang skal bli"
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Østre Kvelde Bedehus på lørdag kveld den 6. mars tok han for seg "Herrens veldes dag". 
Han leste til innledning fra Salm.110, 1-7.
     1 En Davids-salme.
        Herren sier til min herre:
        «Sett deg ved min høyre hånd
        til jeg får lagt dine fiender
        som skammel for dine føtter!»
   
 2 Fra Sion rekker Herren ut
        din mektige kongestav.
        Du skal herske blant dine fiender!
   
 3 Ditt folk møter villig fram
        den dagen du mønstrer din hær.
        I hellig skrud kommer din ungdom til deg
        som dugg ut av morgenrødens skjød.
   
 4 Herren har sverget og tar det ikke tilbake:
        «Du skal være prest til evig tid
        på Melkisedeks vis.»
   
 5 Herren er ved din høyre side,
        han knuser konger på sin vredes dag.
   
 6 Han dømmer folkeslagene
        – det er fullt av lik,
        høvdinger knuser han vidt over jord.
   
 7 Kongen drikker av bekken ved veien,
        derfor løfter han hodet høyt.
 
Shalom!
Herrens veldes dag overtar etter vredens dag, som varer i 7 år. Profetordet har et sentrum og det er Jesus Kristus. Han sitter ved Guds høyre hand, i kraft, makt og velde.
Daniel så en som lignet en menneskesønn. Det finnes et fulkomment menneske i himmelen, det er Jesus.

Jesus er fortsatt menneske I himmelen. Han sitter ved Guds høyre hånd, men han kommer igjen. Han kommer i makt og herlighet og hvert øye skal se han.
Jesus er både Davids sønn og Davids herre, fordi han er både hel gud og helt menneske.
Han kommer som herlighetens skrud. Han skal sitte på Davids trone i Jerusalem.
Jesus er salvet i jordan og kronet på korset, men det som mangler er innstalleringen på Sions berg.
Jødene og hedningene blir tilstede i Jerusalem når Jesus tar regjeringsmakten.
Jødene får ikke se Jesus for de sier at han er Messias. Det stilles da 2 vilkår: at de vender om fra synden og påkaller Hans navn. Hoseas 4 og Hoseas 5
Jesus skal føre fram et rettferdig folk p.g.a forløsningen i Jesus Kristus. Han vil fylle oss med liv og overflod. Jødene blir misjonærer i tusenårsriket. Gud kommer både med frelse og dom på Herrens dag.
Harmageddonslaget samler alle tropper på Herrens veldes dag. Sakarja 14 

Ikke alle hedninger går til angrep, men de blir innvitert av Jesus til Josafats dal.
Det blir avgjørelsens dag med Jesus på tronen som han er blitt anvist av Faderen. Noen på hans høyre side og noen på venstre side. De på høyre side skal arve riket som er beredt, d.e. Tusenarsriket.
Joel 3,16 Herre la dine mektige helter stige ned.
Hærene i himlen følger Jesus, de er kledt i hvit lin. Det er menigheten, død med han, ber med han, oppeist med han. Det er mulig å unnfly alt som skal skje her p.g.a. nåden
Vi møter han i luften og skal alltid være med Han. De hellige skal sette seg på troner. Vi er tonarvinger hos Herren.

Må ditt navn bli innskrevet i boken. Blodet er fremstild for Gud Fader i himmelen. Vi er under det dyrebare blodet. Israelfolket skal bli et frigjort folk, et frelst folk.  Salme 110 skal gå i oppfyllelse.
Her kan du høre talen til Charles Hansen:
"Herrens veldes dag"

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Vigdis og Helge har vært til mye velsignelse for meg med sin sang. Har vært så heldig å kunne spille MANGE av sangene deres på kristen nærradio. Ellers må jeg si at dette er en fin blogg. MYE interessant.

Mvh.: Birgir

lørdag, 19 juni, 2010  
Blogger Geir said...

Takk skal du ha Birgir, jeg skal bringe takken til Vigdis og Helge.
Fint du liker bloggen min:-)

lørdag, 19 juni, 2010  

Legg inn en kommentar

<< Home