11 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 4

Herrens dag, den store og herlige
 Jostein Holm og Jan Wergeland sang i det siste møtet til Ordet og Israel denne gangen.
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Betania Larvik på søndag kveld den 7. mars tok han for seg "Herrens dag, den store og herlige". 
Han leste til innledning fra Ap.gj. 2, 19-20.
     19  Jeg lar varsler vise seg oppe på himmelen
           og tegn nede på jorden:
           blod, ild og røykskyer.
   
20  Solen skal forvandles til mørke
           og månen til blod
           før Herrens dag kommer, den store og strålende.


Shalom!

Det skal skje tegn på himmelen og på jorden. Det skal skje noe med skaperverket, det skal gjenskapes. Jakob, Peter og Johannes fikk se jesu herlighet på det hellige berget, Hermon. Matt. 17, 4.
Når Guds rike opprettes vil det naturlige og det guddommelige vere tilstede i Tusearsriket.
Guds rike opprettes på denne jord. Før vi roper skal svaret komme, det er i Tusenarsriket, ikke i nådens tid.

Israel skal bli et frelst folk, det er først og fremst Israel som går inn i riket som et frelst folk. Hedningene samles i Josafats dal. De skilles som sauer og geiter. De rettferdige skal arve riket. De hellige skal være konger på jorden.
Menigheten har ikke erstattet jødene, det blir et gjenfødt folk og et samlet folk. Hele landet blir tatt i bruk, jfr. landløftet. Vi som er frelst hører til den neste tidsalder (rikets tid). Det er bare rettferdige i Tusenarsriket. Lyteløst og salvet kan komme inn i riket.
Herligheten fra Gud skal dekke jorden. Verden trenger at Jesus oppretter sitt rike.

Her kan du høre den siste talen i triologien "Herrens dag":
"Herrens dag, den store og herlige"

Etiketter: