06 januar 2006

Himmelens vei

Nå er vi allerede noen dager ut i januar, og som en start på året vil jeg dele noen sangvers med deg. Vi tar alle en del valg i livet, og her beskriver forfatteren hvilke veivalg vi har:

To veier ligger foran deg, og en må du gå,
velg rett og velg i tide, om du vil målet nå.
Den ene går til himmelen, til herlighet hos Gud,

den andre vil deg føre, til sist i mørket ut.

To veier ligger foran deg, en smal og en bred,
den ene har en fører, for der går Jesus med.
Den andre vei er dunkel, du vet ei hvor den går,

i mørket må du vandre, og mange støt du får.

Selv om vi velger den "smale vei" skal vi vite at vi har en ved vår side. Hør bare videre:

Den første vei er stenet, men styrke du får,
for Jesus deg jo hjelper, der ved siden din han går.
Den vei er full av farer, og prøves må du visst,

men den som vinner seier, skal kronen få til sist.

Så kommer spørsmålet. Hva velger du?

Hva velger du så, hva velger du så,
to veier ligger foran deg, og en må du gå.
Hva velger du så, hva velger du så,

velg rett og velg i tide, så du kan målet nå.

Om jeg ikke kan gi deg andre råd, så er det et råd jeg vil gi deg: Velg den vei som til "himmelens skjønne land" deg fører!

Etiketter: