12 mars 2006

Jesu endetidstale

Jeg har i den siste tiden hørt en serie med bibeltimer om endetiden. Dette er et område i Bibelen som det har vært forkynt lite om de siste årene. Hva det kommer av er ikke så sikkert, men jeg tror noe av det ligger i at det finnes åndskrefter som ikke ønsker at vi skal være kjent med hva som kommer til å hende i endens tid.

Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel, holdt disse bibletimene forskjellige steder i Vestfold i dagene 1. til 5. mars. Han hadde som hoved-tema "Jesu endetidstale" og hentet sitt utgangspunkt fra beretningene i Matt. 24 og 25. I tillegg hadde han to møter med temaene "Israel - Guds utvalgte folk og land" og "Jerusalem - Guds utvalte by".
Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning.

Onsdag kveld talte han i Salem, Sandefjord, og leste fra Matt. 24,1-28, hvor Jesus taler om Jerusalems ødeleggelse og om Hans gjenkomst. Jesus kalte f.eks. templet for deres hus, folkets hus. Er det ikke slik det er blitt mange steder i dag også kanskje? "Guds hus" er blitt til "Folkets hus".
Jesus talte videre om sin gjenkomst. Nar skal dette skje? spurte disiplene. Hva er tegnet? Jerusalen skal ligge nedtrått inntil hedningefolkenes tid er til ende. Jesus stadfester det profetene hadde sagt. Den Hellige Stad har vært trampet ned, og araberne prøver nå og ta herredømme over hele tempelplassen.
I nærmere to tusen år har Israel vært i Guds nærhet uten å ha pleid samfunn med ham. Men den nasjonale gjenreisning av Israel som finner sted i disse dager, varsler at den åndelige gjenreisning av folket er forestående.
Jesus taler om tidsaldrenes ende. Denne tidsalder er ond i Guds øyne, men Jesus er verdens frelser. Skaperverket skal nyte godt av frelsesverket. Gud må intervernere i denne verden. Det er stort behov for frelse.
Noen av tegnene på denne tidsalders avslutning er villfarelse, krig, hunger og jordskjelv. Trengselens tid er en 7-års periode. Versene 4-8 taler om trengselen. Den begynner med villfarelse.
Den lovlose bryter fram når menigheten er bortrykket. Se til at ingen fører dere vill. Idol betyr "avgud"! Det er stor idoldyrkelse i denne tid. Vi trenger ingen idoler, men derimot idealer.
Antikrist vil fremstå som en romersk fyrste. Gog-krigen vil komme i begynnelsen av trengselen. 1/3 av jødene blir spart. Hele Israel som er igjen etter trengselen blir frelst. Jesus kan ikke komme for de sier "Velsignet være Ham".
Men ikke bare Israel skal gjenreises, men alt det nedbrutte i skaperverket. Før denne gjenopprettelse kan finne sted kommer vanskelige tider både for Guds menighet, for jødene og for hedningene. Men Gud kommer til å gå av med seieren! Alle tiders ende er kommet nær.
Det hele vil kuliminere med to måltid. Det ene er "ørnene på åtselet".
Det andre er "Måltidet på Sion". Her vil det bli servert "Fete og margfulle retter og klarnet vin". Den store Gudsrikes-festen.
Det er nødvendig for oss å kjenne til hva som skal skje i trengselen, slik at vi kan være klar over tegnene for bortrykkelsen. Det vikige er at vi lever for Gud.

Etiketter:

3 Comments:

Blogger Are Karlsen said...

Geir, jeg leste dette med stor interesse!

onsdag, 15 mars, 2006  
Anonymous Anonym said...

Du er kjempeflink å ta bilder, Geir. Har sett på dem.

Hilsen Solveig

onsdag, 19 september, 2007  
Blogger Geir said...

Takk skal du ha!

onsdag, 19 september, 2007  

Legg inn en kommentar

<< Home