20 mars 2006

Jesu endetidstale

Her kommer del 2 av en serie på 5 om endetiden. Dette er korte resymé fra talene som Charles Hansen, reisesekretær for Ordet og Israel, holdt i Vestfold i dagene 1. til 5. mars. Han hadde som hoved-tema "Jesu endetidstale" og hentet sitt utgangspunkt fra beretningene i Matt. 24 og 25. I tillegg hadde han to møter med temaene "Israel - Guds utvalgte folk og land" og "Jerusalem - Guds utvalte by".Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning.

Jeg var desverre ikke tilstede på møtet torsdag kveld, da han talte om "Israel - Guds utvalgte folk og land". Fredag kveld talte Charles i Betania, Larvik, og fortsatte der med "Jesu endetidstale". Han leste fra Matt. 24,29-51, om flere tegn for Menneskesønnens komme, og om hvordan tiden skal være ved Hans komme. Vi skal gi akt på tegn i både sol og stjerner, ja himmelens krefter skal rokkes. Vi blir bedt om å lære en lignelse av Fikentréet (Israel): Når grenene får sevje og bladene springer ut, da skal vi vite at sommeren (gjenkomsten) er nær.
Slik som tiden var i Noahs dager, slik skal tiden ved Menneskesønnens komme være. Vi skal også legge merke til at Jesu vitnespyrd er profetordets Ånd.
Vi som har Jesus i hjertet skal ikke frykte, vi er reiseklar. Enten vi sitter eller står, er vi hos Ham. Jesus tar nå ut regjeringen sin, d.v.s. "bruden" som Han skal hente i bortrykkelsen. Vi skal bli Ham lik og vi skal se Ham som han er! Dette er fordi vi er "førstegrøden" av innhøstningen.
I slutten av "Den store trengsel", vil Jesus gripe inn i domsaktene. Alle jødene som er igjen på jorden, vil få opplatt sine øyne og si ja til Messias. Da vil Jesus og regjeringen (bruden) kommer ned på Oljeberget (som eg. heter Oljetreberget), og Guds rike på Jord opprettes. Skaperverket vil også bli fornyet, og Tusenårsriket ligger foran.

Etiketter: