05 april 2006

Jesu endetidstale

Her kommer del 3 av en serie på 5 om endetiden. Dette er korte resymé fra talene som Charles Hansen, reisesekretær for Ordet og Israel, holdt i Vestfold i dagene 1. til 5. mars. Han hadde som hoved-tema "Jesu endetidstale" og hentet sitt utgangspunkt fra beretningene i Matt. 24 og 25. I tillegg hadde han to møter med temaene "Israel - Guds utvalgte folk og land" og "Jerusalem - Guds utvalte by".Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning.

Lørdag kveld fikk vi være med på den 3. delen om "Jesu endetidstale". Dette møtet var også i Betania, Larvik. Her leste Charles Hansen fra Matt. 25,1-30, hvor Jesus tar for seg lignelsen om de 10 jomfruene, og om tjenerne som fikk forskjellig antall talenter.
Jomfruene og tjenerne er her et bilde på jødene. Nådetiden får sin ende ved bortrykkelsen. Da kommer dommens tid. Rom. 1,16: For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker.
Vi må innvie oss for Jesus. Brylluppet blir i Himmelen og brylluppsfesten blir her nede på jorden etter at Jesus har satt sine ben på Oljeberget (Oljetreberget). Menigheten ble dannet på Golgata. Det kommer til å bli et skille i endens tid. Det er bare ved Den Hellige Ånd at man blir frelst.
De kloke jomfruer er de gudfryktige i Israel. De som var rede gikk inn i brylluppsfesten på jorden. Følget til "Den hvite hesten" er menigheten. De rettferdige fra de forrige tidsaldre og fra trengselstiden blir innbudt til brylluppsfesten. Menigheten er bruden.
Det blir et skille blant jødene, og hele den gjenlevende delen av jødene blir frelst.

Disse resyméene blir desverre litt "stykkevis og delt", men det er som sagt notater jeg gjorde da jeg var på disse møtene. Du får ta det som det er, og forøvrig studere Bibelens ord.

Etiketter: