23 februar 2010

Ordet og Israel i Vestfold

Israelmøter i Vestfold
 Den norske bevegelsen Ordet og Israel arrangerer Profetisk uke i Vestfold m/reisesekretær Charles Hansen fra 3. - 7. mars 2010.

Møtene holdes på følgende steder og til følgende tider:

Ons 3. mars kl. 19.00: Betania, Larvik: "Herrens vredes dag",  GPS
Tors 4. mars kl. 19.00: Borre menigh.hus: "Israel - spredt, bevart og på hjemvei", Gjenklang
Fre 5. mars kl. 19.00: Baptistkirken, Hvittingfoss: "Blir det fred i Midt-Østen"?,  Felleskoret
Lør 6. mars kl. 19.00: Østre Kvelde bedehus: "Herrens veldes dag",   Vigdis og Helge
Søn 7. mars kl. 11.00: Granly, Delk, Tønsberg: "Islam og Israel",   Sanggruppe
Søn 7. mars kl. 18.00: Betania, Larvik: "Herrens dag, den store og herlige",  Jostein Holm og Jan WergelandHer kan du lese litt om hva Ordet og Israel er:

Den norske bevegelsen Ordet og Israel ble stiftet i Misjonsaulaen i Oslo den 23. september 1978. Bevegelsen fyller således 32 år i 2010. Et lenge følt behov for å ha en bevegelse i Norge, hvor kristne fra de forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner kunne samles på felles grunnlag med det formål å være en kristen støtte og et solidaritetsbevis med Israel og det jødiske folk på Bibelens grunn, blir her dekket. Ordet og Israel har som forutsetning for sitt arbeid Jesu ord fra Joh 10: 35: “Skriften kan ikke settes ut av kraft.” På Jesu autoritet tror vi at hele Bibelen er Guds inspirerte og fullt ut troverdige og urokkelige ord.


Ordet og Israels formål er:
- å formidle Bibelens syn at jødene er Guds utvalgte folk, og at landet Israel er løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid.
- å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel.
- å formidle sannferdig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med konflikten i Midt-Østen.
- å fremholde Bibelens budskap om Jesus som Messias samt Guds frelsesplan for Israel og folkene.

Medlem kan enhver bli som deler Ordet og Israels bibelsyn og formål som nevnt foran. På det grunnlag som er formulert foran, vil Ordet og Israel arbeide for at den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel søker å fremme sitt formål overfor den kristne menighet blant annet ved å tilby bibelundervisning, avholde møter og stevner/seminar og ved å utgi bladet Ordet og Israel og annen litteratur.

Ordet og Israel søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk, og i kjærlighet, forbønn og hjelp stå i tjeneste for Guds eiendomsfolk. Bevegelsens gjerning utøves i erkjennelse av  at Jesus Messias er den eneste vei til frelse for alle mennesker, i erkjennelse av den offisielle kristenhets skyld overfor Israel, og i erkjennelsen av Israels særlige stilling i Guds frelsesplan.

Ordet og Israel ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel idag, er et tegn på Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette “Riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren.

Den norske bevegelsen Ordet og Israel har funnet det formålstjenelig å støtte blant annet:
- Hjelp Jødene Hjem
- Felleskomiteen for Israel (FKI)
- Jødisk Nasjonalfond (Keren Kajemet LeIsrael)
- Med Israel for Fred (MIFF)
- De messianske jøder og menigheter i Israel
- Komiteen for jødene i Ex-Sovjet
- Den norske Helsingforskomite
- Den jødiske hjelpeorganisasjon Wizo
- Den Evangeliske Allianse i Norge

Bladet Ordet og Israel trykkes nå i 11.000 eksemplarer og sendes 9.400 abonnenter gratis 4 ganger årlig. I tillegg sender vi ut ca. 1.800 medlemsbrev 4 ganger årlig til våre venner og medlemmer.Vi har nært samarbeide med den danske bevegelse av samme navn og formidler også i Norge den danske bevegelses blad Ordet og Israel. Vi har grupper i Oslo, Halden, Fredrikstad og Larvik som samles regelmessig.

Ordet og Israel har fylkessekretærer i 15 fylker og hovedstyrets formann er Kjell Furnes.
Bevegelsens adresse er: Postboks 910, 1670 Kråkerøy, tlf. 91 39 68 15. Landssekretær er Ole Bernhard Sørbøe. Charles Hansen er bevegelsens reisesekretær. E-mail: kontor@ordetogisrael.no Internett: www.ordetogisrael.no

Etiketter: